ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρίας μας. Για να το πετύχουμε αυτό:

  • Επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους.
  • Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς καμία διάκριση
  • Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο και επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό μας για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. Εφαρμόζουμε πολιτική “Ανοικτών Θυρών”, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση είναι πάντα πρόθυμη να δεχθεί και να συζητήσει θέματα που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας.

Κώδικας Δεοντολογίας