ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αρχές

Υψηλή ποιότητα

Οι διαδικασίες παραγωγής της Fitco βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας για τους πελάτες της. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, ολοκληρωμένων διαδικασιών παραγωγής, καλά εκπαιδευμένων υπαλλήλων και αυστηρού συστήματος ελέγχου ποιότητας. Ολόκληρη η γκάμα προϊόντων υποβάλλεται σε πολυάριθμες δοκιμές και ελέγχους ποιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα κάθε προϊόντος και η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των πελατών. Αρχή μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω προγραμμάτων παραγωγής που βασίζονται στην παραγγελία και οδηγούνται από την εφαρμογή του τελικού προϊόντος. Ο στόχος της Fitco είναι να παράγει καινοτόμα προϊόντα μέσω νέων τεχνολογικών διαδικασιών, προκειμένου να διατηρήσει μια ισχυρή ανταγωνιστική θέση παγκοσμίως με λύσεις προϊόντων παγκόσμιας εμβέλειας.

Πιστοποιητικά

ISO 9001:2015

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της Fitco είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 από τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου της TUV Hellas και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας (παραγωγή, μάρκετινγκ και σχεδιασμό) και προϊόντα.

Πιστοποιητικό ISO 9001

 

NSF / ANSI 372

Ταυτόχρονα, εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που έρχονται σε άμεση επαφή με το πόσιμο νερό, πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό (οργανισμός NSF) σύμφωνα με τις εξελίξεις της παγκόσμιας νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, τα κράματα Free Brass TM είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο NSF / ANSI 372 (Συστατικά Συστήματος Πόσιμου Νερού - Περιεχόμενο Μολύβδου).

Πιστοποιητικό NSF

 

Πολιτική Ποιότητας