ΝΕΑ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Στις 01.07.2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2574251, η υπ’ αριθμ. 73823/01.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «FITCO» από τον τομέα Σωλήνων Χαλκού της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ γίνεται καθολικός διάδοχος της FITCO, αναλαμβάνοντας το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (περιλαμβανομένου των απαιτήσεων, υποχρεώσεων, συμβάσεων). Από την 1η Ιουλίου 2021 όλες οι συναλλαγές θα γίνονται με την επωνυμία της Εταιρείας: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Τα υπόλοιπα φορολογικά και νομικά στοιχεία της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., είναι: 
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 303401000
ΑΦΜ: 094061318
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: Πύργος Αθηνών (Β' Κτίριο) Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Διευκρινίζουμε ότι όλοι οι συμφωνημένοι όροι με τους πελάτες της FITCO, παραμένουν αμετάβλητοι και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι επιδίωξη μας είναι να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο συνεργασίας μας. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών εσωτερικού, επίκειται η ενοποίηση και μεταφορά του εμπορικού τμήματος και της αποθήκης προϊόντων χαλκού (σωλήνες και κράματα), στις νέες μας εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο, απ’ όπου θα γίνεται η διανομή πανελλαδικά.

Στοχεύοντας υψηλά στο επίπεδο των υπηρεσιών μας, σημειώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των τμημάτων που συνεργάζεστε παραμένουν τα ίδια και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε υποστήριξη.

Διαβάστε την πλήρη επιστολή σε pdf.

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για την επικείμενη νέα δομή της ΧΑΛΚΟΡ, ήτοι την συγχώνευση της “FITCO A.E.” από τον τομέα Σωλήνων Χαλκού της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Συγκεκριμένα, ανακοινώνουμε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» και της κατά 100% θυγατρικής αυτής, μη εισηγμένης εταιρείας «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά τις συνεδριάσεις τους, την 14/5/2021, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της “FITCO” από την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ». Ο εταιρικός μετασχηματισμός εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας ότι στο μεσοδιάστημα η FITCO θα συνεχίσει να υφίσταται ως οντότητα, επομένως δεν θα υπάρχει απολύτως καμία μεταβολή στον τρόπο συνεργασίας μας. Για κάθε εξέλιξη θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση από πλευρά μας.

Η εν λόγω συγχώνευση θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας, συνέργειες και βέλτιστη αξιοποίηση των παραγωγικών και εμπορικών δυνατοτήτων, εδραιώνοντας την ΧΑΛΚΟΡ ως κορυφαία βιομηχανική δύναμη στη διεθνή αγορά διέλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού.

Στοχεύοντας υψηλά στο επίπεδο των υπηρεσιών μας, σημειώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των τμημάτων που συνεργάζεστε παραμένουν τα ίδια και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε υποστήριξη.

Με εκτίμηση,

Γοντζές Β.                                    Καφόρος Δ.

 

Διαβάστε την επιστολή σε pdf μορφή

Ως υπεύθυνος οργανισμός, η FITCO λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας.  Δεδομένης της ανησυχίας σχετικά με τον παγκοσμίως διαδεδομένο ιό SARS-CoV-2 και τη νόσο COVID-19, γνωστή και ως Coronavirus - Κορωνοϊό, η FITCO επιθυμεί να ενημερώσει τους πελάτες της, ότι με πλήρη διαφάνεια ενεργοποιήθηκε το Πρωτόκολλο COVID-19 και η αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την παρακολούθηση και εφαρμογή του. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει λεπτομερή βήματα υλοποίησης για κάθε πιθανή περίπτωση, πρόσβαση, αρμοδιότητα, καθώς και απαγορεύσεις. Οι κύριες δράσεις είναι οι εξής:

  • Όλοι οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και όλοι όσοι εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της FITCO ελέγχονται με θερμόμετρο στην είσοδο και προχωρούν σύμφωνα με την λεπτομερή καθοδήγηση του πρωτοκόλλου. Ειδικό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από όσους έχουν πρόσφατα ταξιδέψει σε χώρες του εξωτερικού. Η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο είναι υποχρεωτική, ενώ έχουν τοποθετηθεί δοχεία σε κάθε σταθμό εργασίας. Παρέχονται ιατρικές προστατευτικές μάσκες και γάντια σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες των θέσεων εργασίας.
  • Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στις εταιρείες μεταφορών, ώστε όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν και να φορούν ιατρικές μάσκες, ιατρικά προστατευτικά γάντια και έχει ζητηθεί να κρατήσουν απόσταση 2 μέτρων από τους υπαλλήλους και τους πελάτες της FITCO.
  • Ενημερώνεται συνεχώς η εσωτερική επικοινωνία με σχετικές ανακοινώσεις και πάντα σύμφωνα με την καθοδήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
  • Οι επισκέψεις και τα ταξίδια έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και μόνο κατόπιν εγκρίσεως. Όλες οι εκδηλώσεις, οι συναντήσεις και οι εκπαιδεύσεις έχουν μεταβεί σε τηλεδιασκέψεις, εφόσον είναι εφικτό, είτε έχουν αναβληθεί
  • Έχουν αυξηθεί οι διαθέσιμοι χώροι στους σταθμούς εργασίας, τα λεωφορεία μετακίνησης προσωπικού και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να διατηρηθεί απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων και ελάχιστος χρόνος κοινής παρουσίας. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι –όπου είναι εφικτό- και δίδονται άδειες ειδικού σκοπού, ειδικά για τους εργαζόμενους που θεωρούνται πιο ευάλωτοι.
  • Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθορίζονται οδηγίες για τον χειρισμό οποιασδήποτε πιθανής περίπτωσης και συγκεκριμένοι χώροι έχουν καθοριστεί ως χώροι απομόνωσης του προς διερεύνηση περιστατικού.
  • Έχει αυξηθεί ο καθημερινός καθαρισμός και έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση, η οποία και θα πραγματοποιείται επανειλημμένα σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η FITCO στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων της και των συνεργατών της κάτι που απαιτεί τη κατανόηση και τη πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν πρώτη μέριμνα και είναι σημαντικό για όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι, ώστε να ξεπεραστεί η τρέχουσα κατάσταση.
 
Η FITCO θα αναθεωρεί τις λειτουργίες της και τα πρωτόκολλα της βασιζόμενη στη δυναμικότητα των εξελίξεων.

Στις 27 Ιουνίου, ο ECHA συμπεριέλαβε το μέταλλο μόλυβδου στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) βάσει του κανονισμού REACH. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH ΕΚ/1907/2006, άρθρο 33, "Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών για ουσίες σε αντικείμενα", κάθε προμηθευτής αντικειμένου το οποίο περιέχει ουσία εγγεγραμμένη στον κατάλογο SVHC σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% κατά βάρος (β/β), παρέχει στον αποδέκτη του αντικειμένου επαρκείς πληροφορίες, που έχει στη διάθεσή του ο προμηθευτής, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του ονόματος της ουσίας. Στην περίπτωση αυτή, οι παραλήπτες είναι βιομηχανικοί ή επαγγελματικοί χρήστες και διανομείς, αλλά όχι καταναλωτές. Σε περίπτωση παροχής στους καταναλωτές, οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός 45 ημερών από την παραλαβή της αιτήσεως από τον καταναλωτή.

Τα ημιτελικά προϊόντα ορείχαλκου της FITCO περιέχουν μόλυβδο σε συγκέντρωση που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3,4% ανάλογα με το κράμα. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των αντικειμένων μπορούν να βρεθούν στα Δελτία Πληροφοριών Προϊόντος (δείτε εδώ).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ημιτελικά προϊόντα ορείχαλκου είναι αντικείμενα σύμφωνα με τον κανονισμό REACH ΕΚ/1907/2006 και σύμφωνα με το άρθρο 31 δεν υπάρχει νομική υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας. Ωστόσο, για να είναι σε θέση η εταιρία να παρέχει επαρκείς πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται συνήθως σε ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και για τα αντικείμενα, τα Δελτία Πληροφοριών Προϊόντος για τα αντικείμενα έχουν εκδοθεί οικειοθελώς.

Η Fitco υποστηρίζει την ιχθυοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσογείου με UR30® Copper Alloy Nets

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Στο νησί της Κεφαλονιάς έχει εγκατασταθεί δίχτυ κράματος χαλκού UR30® για την καλλιέργεια της τσιπούρας
  • Τα δίχτυα κράματος χαλκού UR30® έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τις εργασίες αλίευσης με τη στήριξη κάθετων σχοινιών ανύψωσης
  • Τα δίχτυα κράματος χαλκού UR30® έχουν συνδεθεί με ένα προϋπάρχον συμβατικό κλωβό (2 σωλήνες HDPE x 250 mm το καθένα)

Δείτε περισσότερα εδώ

Η Fitco επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18001: 2007 από την TUV Austria.

Το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας επαναπιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18001: 2007 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004 με τριετή έλεγχο επαναπιστοποίησης από τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου της TUV Hellas στις 4/2017

Δείτε το πιστοποιητικό εδώ

Η Fitco επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ISO 14001: 2004 από την TUV Austria.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης επαναπιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004 με τριετή έλεγχο επαναπιστοποίησης από τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου της TUV Hellas στις 4/2017

Δείτε το πιστοποιητικό εδώ

Η Fitco επαναπιστοποιείται με το πρότυπο ISO 9001: 2008 από την TUV Hellas.

 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας επαναπιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008 με τριετή έλεγχο επαναπιστοποίησης από τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου της TUV Hellas στις 10/2016.

 

Δείτε το πιστοποιητικό εδώ