ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

point
1978

Η Fitco ιδρύθηκε το 1978 και παρήγαγε αρχικά εξαρτήματα χαλκού.

point
1984

Το 1984, η Fitco απορροφά την Cotour Α.Ε.

point
1985

Το 1985 ξεκινά την παραγωγή προϊόντων διέλασης ορείχαλκου.

point
1994

Το 1994 η Fitco πιστοποιείται σύμφωνα με ISO 9001.

point
2001

Το 2001 η Fitco εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

point
2004

Το 2004 απορροφά τον κλάδο ραβδών ορειχάλκου της Halcor. Πιστοποιείται με το πρότυπο ISO 14001: 2004.

point
2006

Το 2006 απορροφάται από την Halcor. Πιστοποιείται με το πρότυπο ISO 18001.

point
2010

Το 2010 αποσχίζεται από την Halcor.

point
2012

Το 2012 αρχίζει την παραγωγή σύρματος κράματος χαλκού UR30 για κλωβούς υδατοκαλλιεργειών.

point
2013

Το 2013 κατοχυρώνει το όνομα Free Brass για ράβδους ορειχάλκου. Η Fitco εφαρμόζει αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.

point
2014

Εγκατάσταση 1ου κλωβού με περίμετρο 50μ, με πλέγμα κράματος χαλκού UR30 .

point
2015

Εγκατάσταση διπλού τυλικτικού στην πρέσσα για βελτίωση της σχέσης ποιότητας-κόστους.

point
2016

Κατασκευή κλωβού με πλέγμα UR30 διαφορετικών διατομών.